ANSVARSFRASKRIVELSE

Denne hjemmeside drives af Penning Group ApS ("Penning"). Via hjemmesiden tilbyder Penning udelukkende administrative tjenester; Penning yder ikke investeringsrådgivning eller anbefalinger af nogen som helst art, herunder om at købe eller sælge noget værdipapir eller andet aktiv. Alle investeringsmuligheder, der er omtalt på denne hjemmeside, og enhver information på denne hjemmeside er alene til illustration for dig som person og depositar. Ved fortsat brug af hjemmesiden, penning.dk, bekræfter og accepterer du, at du har læst og forstået Penning’s rolle og forvaltningsproces. Penning er ikke og fungerer ikke som en mægler eller en såkaldt ”marketmaker”. Penning verificerer oplysninger fra virksomheder på denne hjemmeside, men giver ingen garanti for, om sådanne oplysninger er tilstrækkelige, fuldstændige eller nøjagtige. Brugere af denne hjemmeside, opfordres, anbefales til og forventes at konsultere deres egne finansielle rådgivere for at hjælpe dem med at træffe investeringsbeslutningen om at tilgå som depositar hos Penning og vurdering af risikoen forbundet med de investeringer, der administreres af de af Penning tilbudte tjenester. Ved at få adgang til denne hjemmeside accepterer du fortrolighedspolitikken samt de generelle vilkår og betingelser.